Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Den består av 54 artiklar som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. Den här filmen är gjord av elever på Rosenlundskolan och handlar om barnkonventionens artikel 13. Den säger att alla barn har rätt till yttrandefrihet.

3379

sexualitet och att de skyddar den utan att bryta mot individens sexuella rättigheter. En hälsosam sexualitet behövs för att kunna njuta av trygga relationer och av sex utan att bli tvingad, eller råka ut för våld. (WHO 2010, s.17). Sexualiteten är ett av människans grundbehov. Det innehåller människans behov av

Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Barnkonventionen Lyssna I FN:s barnkonvention står att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att delta i samhället på lika villkor.Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Några exempel: Ett barn är en person under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Barnkonventionen sexualitet

  1. Kvinnor som alskar for mycket
  2. Svenska livvakter
  3. Hans mårtensson hasslö
  4. Hur mycket tjanar en larare

Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Föreläsningar Barnkonventionen våren 2021 . Del 3: Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet. Utbildare: Ecpat, datum: 30 mars, kl.

Irak, Afghanistan och Somalia finns också bland de fem farligaste länderna i världen.

Föreläsningar Barnkonventionen våren 2021 . Del 3: Barns utsatthet utifrån övergrepp och sexualitet, terminologi, exploatering och Internet. Utbildare: Ecpat, datum: 30 mars, kl. 18:00-20:30. Del 4: Heder och barns utsatthet. Utbildare: Rädda barnen, datum: 14 april, kl. 18:00 -20:30. Del 5: Barns rättigheter och föräldrars rättigheter.

Bakgrund. Barnkonventionen och länsstyrelsens  Rätt till sin kropp och sin sexualitet: Du har exempelvis rätt att säga ja eller nej till sex och rätt att bestämma om du ska donera ett organ till en sjuk familjemedlem  Skolan ska också ge eleverna stöd i att utveckla goda kamratrelationer och vara en mötesplats för viktiga existentiella samtal om relationer, kärlek och sexualitet. Här finns praktisk vägledning för nämnders och bolags arbete med barnkonventionen och dess fyra grundprinciper. Ungdomar vid station.

2 BARNKONVENTIONEN 21 2.1 Bakgrund 21 2.2 Undertecknande, anslutning och ratificering 22 2.3 Fakultativa protokoll 23 2.4 Barnrättskommittén och konventionsstaternas rapporter 23 2.5 Barnkonventionen som en helhet 25 2.6 Sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp 27 2.7 Genomförandet av artikel 34 29 2.8 Analys 31

196 länder har ratificerat konventionen. Barnkonventionen, som är en del av den svenska lagen, gäller för alla under 18 år. Här står att ingen får diskrimineras. Barnkonventionen handlar om ens rätt till ett privatliv, till fritid, till trygghet och att skapa sitt eget liv och framtid. Det gäller alltså även unga hbtq+-personer. Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska göra för att följa den.

Dessutom får eleverna reflektera kring hur barnkonventionen praktiseras på skolan. Mål. Att utveckla kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor som berör människors lika värde. Vad innebär barnkonventionen för dig som barn? Du inte ska bli sämre behandlad för att du till exempel har ett visst kön, en viss hudfärg eller kommer från ett visst land.
Undersköterska sahlgrenska jobb

Barnkonventionen sexualitet

Här står att ingen får diskrimineras.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vårt ansvar är att hela tiden fråga om barnens perspektiv.
Herrangens skola

Barnkonventionen sexualitet matsedel vallsta skola
temporalisarterit ögonbotten
styrketräning explosiv styrka
etiskt dilemma barn
studentlitteratur se min bokhylla
posten coop landala
print server

Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken. Det är för tidigt att kunna säga vad detta kommer att innebära för verksamheter inom vård och omsorg.

Dessutom får eleverna reflektera kring hur barnkonventionen praktiseras på skolan. Mål. Att utveckla kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor som berör människors lika värde. Vad innebär barnkonventionen för dig som barn? Du inte ska bli sämre behandlad för att du till exempel har ett visst kön, en viss hudfärg eller kommer från ett visst land. Du ska inte heller bli diskriminerad på grund av religion, sexualitet, ålder eller funktionsvariation.

Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska göra för att följa den. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa barnkonventionen. I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet.

Du ska inte heller bli diskriminerad på grund av religion, sexualitet, ålder eller funktionsvariation.

Materialet innehåller: Arbetshäfte om barnkonventionen, för elever; Lärarhandledning för arbetshäfte; Häfte med barnkonventionen i korthet Vårt ansvar är att hela tiden fråga om barnens perspektiv. Så arbetet med sexualitet och relationer i förskolan utifrån barnkonventionen är alltså en del av värdegrundsarbetet och grund till alla barns frihet att välja, må bra och frihet att vara sig själv. Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Några exempel: Ett barn är en person under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.