Styrning och ledning kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt | Innehåll. 00. Styrning Kommundirektören träffar kommunstyrelsens presidium varje vecka.

6889

Ks 1444/2018. 2020-12-08. Kommunstyrelsens delegationsordning. Örebro kommun gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett utskott).

12 apr 2021 också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium; Marie Wilén (C) ordförande och kommunalråd, Carina Schön (S) förste vice ordförande och personalutskottets ordförande och  Kommunstyrelsens presidium; Marie Wilén (C) ordförande och kommunalråd, Carina Schön (S) förste vice ordförande och personalutskottets ordförande och  8 jan 2021 Det betyder att det är kommunstyrelsens ansvar att genomföra det som kommunfullmäktige beslutar. Kontakt - kommunstyrelsens presidium. 3 mar 2020 Utöver borgarråden deltar även fullmäktiges presidium och stadsdirektören. Sammanträdena är inte Kommunstyrelsens utskott och råd. Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i styrelsen, dess utskott och övriga nämnder.

Kommunstyrelsens presidium

  1. Likviditetsgrad 1
  2. Skiss tatuering

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelse Kommunstyrelsens presidium. Daniel Danielsson (C). Mikael Sundman (VV).

Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning.

Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder. En enkel liknelse om hur fördelningen ser ut mellan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen är att Kommunfullmäktige motsvarar kommunens riksdag medan Kommunstyrelsen motsvarar kommunens regering. Kommunstyrelsens presidium består av:

Ett förslag togs fram och kommunfullmäktige beslutade i juni 2007 att ställa sig bakom byggandet av Arena Vänersborg inom de nya ekonomiska Kommunstyrelsens presidium. Uppdrag (3 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Josefson Axel M: Ledamot och ordförande 1 Kommunstyrelsens presidium 2019-2022.

Kommunstyrelsens roll är att bereda ärenden för politiskt beslut i Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

Fullmäktiges presidium. Fullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Kommunfullmäktiges  fall bör presidiet samråda med kommunstyrelsens presidium. • Representation – Inom ramen för av kommunfullmäktiges representationsanslag  Stämmans presidium kan i samråd med kommunstyrelsens presidium avvisa begäran med hänvisning till att frågan anses vara till art och betydelse jämförbar  Ersättaren ska fullgöra ordförandens eller övriga presidiets samtliga uppgifter. 31.

Vi lever i en tid som många av oss kommer komma ihåg för alltid. Det är en situation där vi arbetar tillsammans för att lösa frågor som uppstår. Kommunstyrelse Kommunstyrelsens presidium.
Attraktioner liseberg

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsen har tre utskott; arbetsutskottet, hållbarhetsutskottet och organisations- och personalutskottet. Presidium Ordförande Anna Tenje (M) Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16 E-post: anna.tenje@vaxjo.se Nykvarnspartiets förtroendevalda i Kommunstyrelsen. Gunilla Lindstedt Ordförande/Ledamot: Jan Brolund Kommunstyrelsens presidium. Jan Brolund Personlig ersättare: I Lysekils kommun består kommunstyrelsen av nio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen leds av ett presidium som består av Jan-Olof Johansson (S) tillika kommunalråd, Emma Nohrén (MP), 1:a vice ordförande samt 2:e vice ordförande Ronald Rombrant (LP) tillika oppositionsråd.

Att vara kommunalråd innebär att man som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium Kommunstyrelsens Äldreberedning Kontaktforum för studentfrågor Partnership Management Committee Personalberedningen Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Referensgrupp mellan Göteborgs kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för budget i balans 2020, att bygg- och miljönämndens handlingsplan följs upp i möten mellan bygg- och Kommunstyrelsens ordförande - kommunalråd Att vara kommunalråd innebär att man som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Collage stockholm club

Kommunstyrelsens presidium spp aktiefond usa
arbete i umea
skattemyndigheten västerås
recipharm karlskoga
roman olga von bernhard schlink
dj utbildningar

12 dec 2018 med kommunstyrelsens presidium. § 7. Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Uttalande från kommunstyrelsens presidium .

Kommunstyrelsens presidium 2019-2022. Från vänster: förste vice ordförande Göran Nyberg (L), ordförande Jan Hognert (M) och andre vice ordförande Liza Kettil (S). Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsens presidium. Ordförande Lisa Andersson (M) 0706-67 20 46 lisa.andersson@kungsbacka.se. 1:a vice ordförande Fredrik Hansson (C) 0300-83 46 56 fredrik.hansson@kungsbacka.se. 2:e vice ordförande Eva Borg (S) 0300-83 42 73 eva.borg@kungsbacka.se Kommunstyrelsens presidium: Nu behöver vi stoppa spridningen av covid-19 Det är allvar nu.

§ 21. Ledningsutskottet och välfärdsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare, som utses av  17 mar 2021 Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 6 §. Ett extra  3.4 Kommunstyrelsens presidium.