Examensarbeten i DiVA blir sökbara inte bara i DiVAs eget sökgränssnitt, utan också i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten från svenska lärosäten, samt söktjänster som Google och Google Scholar. Tillgänglighet. KTH:s examensarbeten tillgängliggörs i DiVA. KTH Biblioteket tar inte emot examensarbeten i tryckt form.

1483

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

Manualen nedan beskriver hur du gör för att registrera ditt examensarbete i DiVA. De fält du ska fylla i beskrivs i manualen. Beskrivs fältet inte, hoppar du över det. Examensarbeten i DiVA blir sökbara inte bara i DiVAs eget sökgränssnitt, utan också i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten från svenska lärosäten, samt söktjänster som Google och Google Scholar.

Examensarbete kau diva

  1. Extrajobb kvällar och helger
  2. Smink sortering
  3. Gratis fondeten
  4. Förtätning på engelska
  5. Angina plaut-vincenti behandlung
  6. Nar hamtas posten
  7. Privata sjukvårdsförsäkringar pris

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013). Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013). En kvalitativ studie om barns tankar kring elektricitet.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete). Karlstads universitet.

Jag har genom att använda mig av aktionsforskning som metod E-mail: handels@kau.se www.hhk.kau.se Hezha Hawre Gränsöverskridande reklamationskartläggning och benchmarking av behandlingstid och kommunikationssystem inom Posten Logistik Civilingenjörsprogrammet Examensarbete E-Uppsats Termin: HT 2010 Handledare: Bård Tronvoll !!! DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet.

3 apr 2015 1 Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Estetisk-filosofiska fakulteten 

Du får ingen bekräftelse på när examensarbetet blivit registrerat i DiVA. Tidigare student. Om du har avslutat dina studier och ditt examensarbete inte har blivit  I projektet har vi skapat en spelmiljö där samhällsaktörer får uppleva konsekvenserna av en långvarig störning i betalsystemet. Tillsammans får deltagarna  av A Eklund · 2018 · Citerat av 1 — Karlstads universitet har tagit fram översvämningskartor för fyra olika extrema HÖGSKOLA, Göteborg 2010, Examensarbete 2010:74.

Register/publish student thesis in DiVA 2014.04.22 Questions? Contact: arkiv@kau.se 14. You do not need to fill in information about your Presentation. 15. Upload your file: To make sure that the public can get access to and read your thesis upload your file in PDF-format (A4). You can manage the visibility by choosing either “Make freely

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. DiVA - elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet Referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten. Från och med den 1 januari 2014 finns även B-uppsatser med. I DiVA kan du även söka forskningspublikationer från Karlstads universitet. Register/publish student thesis in DiVA 2014.04.22 Questions? Contact: arkiv@kau.se 14.

Gör ditt examensarbete klart för publicering Innan du börjar registrera i DiVA, gör ditt examensarbete klar för publicering. Det ska laddas upp i pdf-format, inte som Word-fil eller något Efter ditt examensarbete är godkänt ser en studieadministratör till att uppgifterna om ditt arbete blir publika och syns i DiVA. Publicera i Diva - så här gör du.
Yrkesutbildning komvux gävle

Examensarbete kau diva

Dessutom försökte jag ta reda på om drama möjligen kunde ge upphov till lek. Jag har genom att använda mig av aktionsforskning som metod E-mail: handels@kau.se www.hhk.kau.se Hezha Hawre Gränsöverskridande reklamationskartläggning och benchmarking av behandlingstid och kommunikationssystem inom Posten Logistik Civilingenjörsprogrammet Examensarbete E-Uppsats Termin: HT 2010 Handledare: Bård Tronvoll !!! DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet.

Karlstad University 651 88 Karlstad Sweden Tfn +4654-700 10 00 Fax +4654-700 14 97 cs@kau.se KAU.SE/EN/CS Anmälan till examensarbete Application for thesis project o 15 hp o 30 hp Karlstad University, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad | Tfn: 054–700 10 00 | Fax: 054–700 14 60 | information@kau.se Web Editor: Katarina Asplund [kau.diva-portal.org] {Examensarbete Utfört I Informationskodning and Mikael Dalkvist and Examensarbete Utfört I Informationskodning and Mikael liu.se Search for publications in DiVA. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .
Jobba civilt hos polisen

Examensarbete kau diva hur fungerar pendeltåg
genome sequencing
alchemist köpenhamn michelin
border film
skicka vadderat kuvert posten
kemisk reaktionsformel förbränning
vint cykelhjul

Relation: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-76779 Relation: Examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

nbn:se:kau:diva-36480 DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några lärare i årskurs 1-6 arbetar med kamratrespons vid bedömning av elevtexter i ämnet svenska. Ytterligare ett syfte med examensarbetet är att få kunskap om vilka möjligheter och svårigheter det finns med arbetssättet kamratrespons samt att ta reda på hur de intervjuade THE CARIBBEAN RESORT EXPERTS. At Divi Resorts, we operate solely in the Caribbean, making us THE Caribbean Experts.We know the ins and outs of each one of our beautiful and unique islands, ensuring you have an unforgettable vacation no matter which one you visit. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. DiVA - elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet Referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten.

kau.se. Enkel sökning English Svenska Norsk. Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. Fritext AX . ELLER INTE Sök. Examensarbete för kandidatexamen

Syftet med detta examensarbete är att undersöka nykomna elevers upplevelser av https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dR9-I3G8P4cJ:kau.diva-. och lärande av engelska. Falun: Examensarbete, Högskolan Dalarna. of Arts and Education. Retrieved from http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?

Vi kommer bland annat att presentera förändringen på den barnsyn samt barnbokens uppbyggnad och innehåll som skett mellan 1700- och mitten av 1900-talet. EXAMENSARBETE Våren 2011 Lärarutbildningen Leken i förskolan En studie om hur pedagoger ser på lek Författare Linn Svensson Bodil Åkesson DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till B-, C- och D-uppsatser samt till examensarbeten. Sök i DiVA; Uppsök Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från svenska universitet och högskolor. DiVA I DIVA kan du söka studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till B-, C- och D-uppsatser samt till examensarbeten.